محصولات پروتئینی

محصولات پروتئینی

استخوان گوسفند

20,000 تومان

گردن گوسفند

130,000 تومان

ران گرد گوسفند

140,000 تومان

ماهیچه گوسفند

140,000 تومان

راسته گوسفند

130,000 تومان

سردست گوسفند

130,000 تومان

گوشت مخلوط گوسفند

126,000 تومان
نمایش 1 تا 9 از 21 (3 صفحه)