چاشنی های غذایی

سس سالم آفتاب گستر- 300 گرمی
22,000 تومان


سس سالم آفتاب گستر- 160 گرمی
14,000 تومان


سس انار نارنی
21,500 تومان


سماق ارگانیک
78,400 تومان


سس بارسا ارگانیک- 250 گرمی
83,000 تومان


زعفران سرگل بهاباد
76,000 تومان


زعفران سرگل قائنات
57,500 تومان


پنیر پیتزا - 180 گرمی
23,000 تومان


رب نسترن کوهی- گل سی
36,000 تومان


رب زرشک کوهی - گل سی
35,500 تومان


نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)