عسل های طبیعی

عسل اقاقیا
170,000 تومان


عسل آسانریز خوانسار- 200 گرمی
22,500 تومان


عسل آویشن خوانسار- 250 گرمی
53,500 تومان


عسل آویشن خوانسار- 850 گرمی
179,000 تومان


عسل چند گیاه دیابتی- گل سی
62,500 تومان


عسل با موم خوانسار- 850 گرمی
70,000 تومان


پک ارگانیک 3 عددی خوانسار
164,000 تومان


عسل ارگانیک مخصوص خوانسار- 850 گرمی
158,000 تومان


چهار شیره- گل سی
33,500 تومان


سه شیره- گل سی
33,500 تومان


عسل چند گیاه دیابتی گل سی- بزرگ
118,000 تومان


دو شیره( سیب و به)- قود
23,000 تومان


شیره به- قود
23,000 تومان


شیره سنجد- قود
23,000 تومان


حلوا مغزین چهارشیره (چهار مغز)- 200 گرمی
32,500 تومان


عسل اقاقیا- کوچک
96,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 49 (4 صفحه)