روغن های خوراکی

روغن زیتون فرابکر فدک ـ 1 لیتری
169,000 تومان


روغن ارده آفتاب گسترـ 800 گرمی
86,000 تومان


روغن ارده آفتاب گسترـ 1800 گرمی
186,000 تومان


روغن افتابگردان فرابکر درنیکا
84,000 تومان


روغن کنجد- فسیل
60,000 تومان


روغن زیتون فرابکر فدک ـ 3 لیتری
466,000 تومان


روغن کلزا فرابکر درنیکا
67,000 تومان


روغن کنجد فرابکر درنیکا
182,500 تومان


روغن کنجد- 1 لیتری
102,000 تومان


روغن گاو
90,500 تومان


روغن شحم گاو (یزد)
29,500 تومان


روغن زیتون اکسیر- 500 گرمی
93,000 تومان


روغن دنبه گوسفند- ممتاز
82,000 تومان


روغن زیتون اکسیر- 1800 گرمی
295,500 تومان


روغن زیتون اکسیر- 750 گرمی
120,000 تومان


روغن زیتون اکسیر- 250 سی سی
57,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)