سوسیس / کالباس و گوشت

سوسیس مرغ آفتاب گستر 80%
117,000 تومان


کالباس مرغ آفتاب گستر 80%
117,000 تومان


سوسیس بوقلمون آفتاب گستر 80%
149,500 تومان


سوسیس گوسفند آفتاب گستر 80%
212,000 تومان


کالباس بوقلمون آفتاب گستر 80%
149,500 تومان


مرغ گرم
25,500 تومان


سوسیس گوسفند آفتاب گستر 60%
172,000 تومان


سوسیس بوقلمون آفتاب گستر-60%
104,500 تومان


گوشت بوقلمون
76,500 تومان


کالباس مرغ 40%
72,500 تومان


همبرگر گوسفندی
56,000 تومان


همبرگر مرغ
32,000 تومان


نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)