مواد غذایی سالم و ارگانیک

ادویه گوشت قرمز
20,500 تومان


ادویه مرغ و ماهی
19,000 تومان


آرد برنج سفید 111ـ 250 گرمی
24,050 تومان


آرد برنج قهوه ای 111ـ 250 گرمی
24,050 تومان


برنج ارگانیک طارم هاشمی (خوشه طلایی)
46,000 تومان


بلغور جو دوسر 111
22,000 تومان


برنج طارم هاشمی آفتاب گستر
47,000 تومان


برنج لاشه طارم هاشمی آفتاب گستر
36,500 تومان


برنج شیرودی
40,500 تومان


بلغور جو آبگینه
40,500 تومان


بادام کاغذی
19,000 تومان


بادام زمینی ایرانی
19,500 تومان


برنج قهوه ای ارگانیک طارم هاشمی(خوشه طلایی)
66,000 تومان


برنج عنبر بو
31,000 تومان


اسطوخودوس
13,200 تومان


بیسکوئیت سویق دکتر ارگانیک- 350 گرمی
52,000 تومان


بیسکوئیت سویق کودک
36,000 تومان


بیسکوئیت سویق مون- 100 گرمی
17,000 تومان


برنج لاشه فجر
24,500 تومان


برنج لاشه شیرودی
26,000 تومان


برنج سفید ارگانیک 900 گرمی- دارامان
38,500 تومان


آلو خورشتی- 400 گرمی
26,000 تومان


بلغور گندم آبگینه
37,500 تومان


آبغوره نارتاک
32,600 تومان


آبلیمو نارتاک
48,500 تومان


آب انار ارگانیک نارنی بزرگ
35,000 تومان


آب انار ارگانیک نارنی کوچک
10,000 تومان


آب معدنی واتا ـ 0.5 لیتری
4,000 تومان


آب معدنی واتا ـ 1.5 لیتری
6,000 تومان


آش جو مخصوص خانه احسان
42,000 تومان


آدامس طبیعی(سقز) ـ 12عددی
12,500 تومان


ارده آفتاب گسترـ 800 گرمی
71,000 تومان


ارده آفتاب گسترـ 500 گرمی
46,000 تومان


آرد سنجد قود
20,500 تومان


بلغور جودوسر آبگینه
50,000 تومان


برنج فجر
39,000 تومان


آرد کامل گندم -فله
11,200 تومان


بیسکویت سالم گل محمدی
40,000 تومان


اسنک کچاپ نفس (50 گرمی)
10,500 تومان


آدامس سقز کندر
13,000 تومان


آدامس سقز موز
13,000 تومان


آدامس سقز دارچین
13,000 تومان


آدامس سقز نعناع
13,000 تومان


آدامس سقز زعفران
15,000 تومان


آدامس سقز پرتقال
13,000 تومان


آدامس سقز زنجبیل
13,000 تومان


بیسکویت جوانه گندم حقیق
17,500 تومان


اسنک جو
9,000 تومان


اسنک گندم
9,000 تومان


اسنک نخود
9,000 تومان


آب زرشک
47,000 تومان


ارده آفتاب گستر- 400 گرمی
28,500 تومان


بیسکویت سالم زنجبیلی
40,000 تومان


بیسکویت سالم زعفرانی
40,000 تومان


آرد جو نالی- 900 گرمی
19,200 تومان


آرد گندم نالی- 900 گرمی
26,000 تومان


بستنی مغز دار- کره گردو
39,500 تومان


بستنی معجون ویژه
45,000 تومان


اسنک سویق جو- مهدیار
12,000 تومان


اسنک سویق کامل- مهدیار
15,000 تومان


اسنک جوانه عدس
7,000 تومان


اسنک سویق عدس- مهدیار
16,000 تومان


اسنک کچاپ نفس (80گرمی)
13,000 تومان


آرد برنج سفید ارگانیک
56,500 تومان


نمایش 1 تا 64 از 460 (8 صفحه)