نوشیدنی ها و عرقیجات

چای سیاه ممتاز دارامان- 250 گرمی
68,100 تومان


عرق آویشن کوهی ژیک
22,000 تومان


عرق رازیانه ژیک
25,000 تومان


عرق کاسنی ژیک
22,000 تومان


عرق بیدمشک ژیک
29,000 تومان


عرق خارمریم ژیک
12,000 تومان


عرق بومادران ژیک
22,000 تومان


عرق بوقناق ژیک
22,000 تومان


عرق مریم گلی ژیک
12,000 تومان


عرق ترکیبی معده ژیک
23,000 تومان


عرق بهار نارنج ژیک
40,000 تومان


عرق فراسیون ژیک
12,000 تومان


عرق شاهتره ژیک
22,000 تومان


عرق دارچین ژیک
15,000 تومان


عرق ضدعفونی کننده ژیک -زبان بره
11,500 تومان


عرق گل ختمی ژیک
12,000 تومان


عرق قلبی عروقی ژیک
13,000 تومان


عرق چهل گیاه ژیک
25,000 تومان


عرق سبوس برنج ژیک
12,000 تومان


عرق ضد سرماخوردگی ژیک
23,000 تومان


عرق نسترن ژیک
15,000 تومان


عرق آنتی دیابت ژیک
23,000 تومان


عرق بابونه ژیک
23,000 تومان


دمنوش به لیمو آبگینه
34,500 تومان


دمنوش به و سیب آفتاب گستر ـ فله
99,000 تومان


شربت عسلی گلاب زعفران- گل سی
32,000 تومان


عرق خارشتر ژیک
22,000 تومان


عرق تصفیه کبد ژیک ـ تک
23,000 تومان


دمنوش به و سیب آفتاب گستر ـ بزرگ
36,000 تومان


دمنوش به و سیب آفتاب گستر ـ کوچک
18,500 تومان


آب انار ارگانیک نارنی بزرگ
35,000 تومان


آب انار ارگانیک نارنی کوچک
10,000 تومان


آب معدنی واتا ـ 0.5 لیتری
4,000 تومان


آب معدنی واتا ـ 1.5 لیتری
6,000 تومان


شربت سکنجبین آفتاب گستر- 700 گرمی
33,000 تومان


شربت سکنجبین- 650 گرمی
22,000 تومان


شربت سکنجبین- 1350 گرمی
41,000 تومان


شربت گیاهی رباسین
70,000 تومان


شربت به و لیمو آفتاب گستر- شکر قهوه ای- 700 گرمی
48,000 تومان


چای سیاه ممتاز زوبین
86,500 تومان


چای سرگل بهاره زوبین
129,500 تومان


شربت گل محمدی - گل سی
32,000 تومان


عرق زنیان ژیک
25,000 تومان


چای قلم ایرانی
52,000 تومان


شربت به و لیمو آفتاب گستر- 700 گرمی
39,000 تومان


شربت سکنگبین عسلی آفتاب گستر- 700 گرمی
129,000 تومان


سکنجبین شیره شکر قهوه ای
26,500 تومان


چای ممتاز گل سرخ زوبین
43,500 تومان


چای سبز زوبین
34,500 تومان


چای ترش و شیرین ارگانیک زوبین
43,500 تومان


چای سیاه ممتاز دارامان- 450 گرمی
107,900 تومان


شربت انگبین- گل سی
32,000 تومان


شربت عسلی بیدمشک- گل سی
32,000 تومان


شربت عسلی بهارنارنج- گل سی
32,000 تومان


شربت عسلی نعنا- گل سی
32,000 تومان


آب زرشک
47,000 تومان


شربت آلو سیاه- قود
23,000 تومان


دمنوش بهارنارنج- پاناتزیا
39,000 تومان


دمنوش گزنه و دارچین- پاناتزیا
36,000 تومان


دمنوش جنسینگ زنجبیل- پاناتزیا
50,000 تومان


دمنوش چای سبز- پاناتزیا
38,000 تومان


دمنوش گل گاوزبان- پاناتزیا
53,000 تومان


دمنوش مخلوط- پاناتزیا
47,000 تومان


شربت گیاهی مدبر
25,000 تومان


نمایش 1 تا 64 از 86 (2 صفحه)