روغن های خوراکی
روغن های خوراکی..
پوشاک
پوشاک

پیشنهادات شگفت انگیز

در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان محترم و همچنین بررسی سطح سلامت محصولات ارائه شده توسط مجموعه آفتاب گستر در تاریخ1398/11/27 شش محصول جهت بررسی تراریخته بودن یا نبودن به آزمایشگاه کوثر تهران ارسال شد.

روغن های خوراکی روغن های خوراکی..
پوشاک پوشاک

محصولات ویژه

16,000 تومان
145,000 تومان
140,000 تومان
32,000 تومان
70,000 تومان
70,000 تومان
145,000 تومان
98,000 تومان
98,000 تومان

پرفروش ترین محصولات

190,000 تومان
115,000 تومان
99,000 تومان
95,000 تومان
72,000 تومان
72,000 تومان
70,000 تومان
59,500 تومان
59,000 تومان
59,000 تومان
نتیجه آزمایش اول

در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان محترم و همچنین بررسی سطح سلامت محصولات ارائه شده توسط مجموعه آفتاب گستر در تاریخ1398/11/27 شش محصول جهت بررسی تراریخته بودن یا نبودن به آزمایشگاه کوثر تهران ارسال شد.

نتیجه آزمایش اول

نتیجه آزمایش دوم

در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان محترم و همچنین بررسی سطح سلامت محصولات ارائه شده توسط مجموعه آفتاب گستر در تاریخ1398/11/27 شش محصول جهت بررسی تراریخته بودن یا نبودن به آزمایشگاه کوثر تهران ارسال شد.

نتیجه آزمایش دوم

نتیجه آزمایش سوم

در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان محترم و همچنین بررسی سطح سلامت محصولات ارائه شده توسط مجموعه آفتاب گستر در تاریخ1398/11/27 شش محصول جهت بررسی تراریخته بودن یا نبودن به آزمایشگاه کوثر تهران ارسال شد.

نتیجه آزمایش سوم

آخرین مطالب و مقالات